----m

De GEATI - Grupo de Estudos Avançados em TI
Ir para: navegação, pesquisa

พื้นที่ให้เช่าร้านอาหาร สำหรับธุรกิจแนวร้านอาหาร หรือ ภัตตาคาร ทั้งหลายนั้นก็เรียกได้ว่าล้วนแล้วแต่ มีความเสี่ยงกันทั้งนั้นที่ใครคิดอยากจะเปิดร้านดังกล่าว ถ้าฝีมือการทำอาหารหรือรสชาติอาหาร