Usuário:Clintcobb

De GEATI - Grupo de Estudos Avançados em TI
Ir para: navegação, pesquisa

הלכה למשה מסיני זוהי שקיימת לספר את אותו הסת"ם בדיו. דיני דיו הסת"ם מרובים יכולים להיות, אך 2 הדרישות העיקריות לדיו הסת"ם הן כדלקמן שחרוּת וקיום לאורך זמן. הדיו עשוי מפיח להבת נר,[דרוש מקור] שרף אילן, אדם עפצים, גומא וממרכיבים דנדשים.

השחתה רגיל הנקרא הקלף אם הדיו מסוגל לפסול את אותו ספר התורה, בגלל דהיית סימבולים או גם תוים, עד שחיקת הדיו מתוך הקלף. ספר תורה שנפסל מוטל עלינו לגונזו.

כשר הכתיבה קריאת התורה