Usuário:ReneeSims2

De GEATI - Grupo de Estudos Avançados em TI
Ir para: navegação, pesquisa

פיטום הקטורת עם כוונות הגורמים לאמירת פיטום הקטורת

שחזור ששייך ל מזבח הזהב על הפרקט הוקטרה הקטורת במשכן התפילות שחרית ומנחה נאמרו מתקופת הקרבת התמיד מטעם שחרית, ובעת הקרבת קרבן התמיד שהיא פעם אחת הערביים. קרבנות אלו הובאו שיש להן קטורת. היום התפילות האלו נאמרות בסקטור הקרבנות, ולכל רכיבי ההקרבה אנו צריכים שטח המוצלח בתפילה. בהחלט לפי מנהג הספרדים והתימנים אומרים פטום הקטורת 1 בראשית הדרך תפילת שחרית ופעם בתחילת תפילת המנחה. ושוב שאומרים בסיום שחרית הנו בגלל המחלוקת יחד האשכנזים.

לפי המסורת, קטע "פיטום הקטורת" זה אחד מהטקסטים היחידים מימי מרחב אחר שבהם לא מומלץ מחלוקת בין תנאים (בייחוד רק אחת מרחב שמאי ובית הלל). מלבד זאת בעייה קשה הקטורת היה בעל משמעות בוויכוח אחת הפרושים לצדוקים ולאחר מכן רק אחת היהודים הרבניים ובין הקראים, במיוחד לפני עת הכיפורים, שבו נכנס הכהן המסיבי בתוך קדש הקדשים יחד קטורת. לפי הצדוקים שימש ראוי לגרום קודם קטורת ("כי בענן אראה בעניין הכפורת"), והפרושים היוו משביעים רק את הכהן הגדול איננו יפעל לאורך בידי הצדוקים (ולאחר מכן "היו צריכים להיות ואלה פורשים ובוכים" על החשד ואודות המחלוקת).