Vaytien24-i

De GEATI - Grupo de Estudos Avançados em TI
Ir para: navegação, pesquisa

Vaytien24.vn là dịch vụ trực tuyến miễn phí để tìm kiếm và so sánh các điều kiện cho vay giữa các tổ chức tài chính vi mô (MFI) và các ngân hàng tại Việt Nam. Tại đây bạn có thể xem các ưu đãi có sẵn tại Việt Nam, độc lập so sánh chúng trực tuyến, chọn khoản vay phù hợp nhất cho bất kỳ mục đích nào. vaytien24.vn tiêu của chúng tôi là thông báo cho bạn, giới thiệu cho bạn các ưu đãi của các tổ chức tín dụng đáng tin cậy.